• https://www.facebook.com/pages/Isparta-T%C3%BCrk-Oca%C4%9F%C4%B1/1565890796990196
  • https://twitter.com/IspTurkOcagi

" TÜRK OCAKLARI - KAMU YARARINA ÇALIŞIR DERNEK"    "Türk Ocağı, Türk’ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı,yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın.Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı." (1923 Kemal Atatürk )

Linkler

Türk Ocakları Genel Merkezi
http://www.turkocagi.org.tr/

Isparta
http://www.isparta.gov.tr/isparta.aspx/

Türk Tarih Kurumu 
http://www.ttk.gov.tr/

Türk Dil Kurumu
http://www.tdk.gov.tr/

Ziya Gökalp
http://www.ziyagokalp.com/

İsmail Bey Gaspıralı
http://ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/

Galip Erdem
http://galiperdem.wordpress.com/

TÜRKSOY
http://www.turksoy.org.tr/TR/ana-sayfa/1-73736/20121010.html

TÜRK KONSEYİ
http://turkkon.org/