• https://www.facebook.com/pages/Isparta-T%C3%BCrk-Oca%C4%9F%C4%B1/1565890796990196
  • https://twitter.com/IspTurkOcagi

" TÜRK OCAKLARI - KAMU YARARINA ÇALIŞIR DERNEK"    "Türk Ocağı, Türk’ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı,yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın.Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı." (1923 Kemal Atatürk )

Anasayfa

Türkocaklarının 100.kuruluş yılındaki genel kurulu 14.04.2012 Cumartesi günü Ankara da,şimdi Kültür Bakanlığı Resim Heykel Müzesi olan eski tarihi Türkocağı binasında yapıldı...
Türk Ocakları, 100. yılına tekabül eden ‘42. Olağan Kurultayı’nı 14 Nisan günü Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Heykel Müzesi’nde –Tarihi Türk Ocağı Binası’nda- 275 delegenin iştirakiyle yaptı...
17.04.2012
18.04.2012
Türk Ocakları’nın 14 Nisan 2012 tarihli Kurultayında seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Üyeleri, Kurultay’ın Divan Başkanı Alaattin Korkmaz’ın daveti üzerine, 17 Nisan Salı günü görev taksimi yapmak üzere toplandılar.
14 Nisan 2012 tarihinde Ankara’daki tarihî Türk Ocağı binasında yapılan 42. Olağan Kurultayımız, siz değerli delegelerin katılımıyla şahsımın da içinde bulunduğu Yönetim Kurulu listesindeki heyeti önümüzdeki iki yıl süresince Türk Ocakları Genel Merkez yönetimi olarak seçmiştir.
18.04.2012
21.04.2012
Nuri GÜRGÜR Beyefendi'nin, yalnız sıhhî sebeplerle değil, aynı zamanda müesseselerin devamlılık ruhu içinde gelişip serpilmelerini önemsediği için, aşağıda, kendisi tarafından beyan edilen metinde de vuzuhla dile getirildiği veçhile, bundan önce yapılan seçimlerin son ikisinde "genel başkanlığa tekrar aday olmayacağı" kararını dostlarına ilettiğini, fakat her defasında da "bir dönem daha devam ediniz" şeklindeki ısrarlar karşısında ─biraz da zoraki─ kabûl etmek durumunda kaldığını, hemen hepimiz biliyoruz...
21.04.2012
... 54 ...
Hava Durumu
Takvim
Saat