• https://www.facebook.com/pages/Isparta-T%C3%BCrk-Oca%C4%9F%C4%B1/1565890796990196
  • https://twitter.com/IspTurkOcagi

" TÜRK OCAKLARI - KAMU YARARINA ÇALIŞIR DERNEK"    "Türk Ocağı, Türk’ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı,yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın.Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı." (1923 Kemal Atatürk )

Mehmet Akif OKUR -
Süleyman Şah Türbesi: Misâk-ı Millî’nin Sökülen Sınır Taşı
Süleyman Şah Türbesi: Misâk-ı Millî’nin Sökülen Sınır Taşı

Genel Başkandan -
Puslu Yol Haritasının Şifreleri
Türkiye, 2000’li yıllarda çok önemli seçimler ve açılımlar yaşadı. 2009’da ilan edilen ve Habur fiyaskosuyla kesintiye uğrayan sözde “demokratik açılım” süreci, Türkiye’nin askerî bakımdan PKK’nın ayaklanma ve özerklik girişimine karşı başarılı...

Başyazı -
Pkk Cenahında Değişen Bir Şey Yok
Hükümet yetkilileriyle HDP heyeti 28 Şubat’ta ortak bir açıklama yaparak Öcalan’ın, PKK’nın olağanüstü kongre yapmasına ilişkin çağrısını duyurdu ve İmralı’da yürütülen görüşmeler sonucunda mutabakat sağlanan 10 maddelik deklarasyon açıklandı...

Fahri ATASOY -
Düşünce Dünyamızı İnşa Edenler
Türkçülük, bir fikir hareketi olarak “Türk”ü önceleyen ve “Türk”e karşı bir görev şuuru içinde davranmayı gerektiren bir anlayıştır. Türk’ü öncelemek için önce Türk’ü tanımak ve öğrenmek gerekir. Bu anlamda yeryüzünde “Türk” denilen insanlar...

Başkandan - leventbasyigit@hotmail.com
ÇİN'E KİM DUR DİYECEK
Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan’da Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerinin asimilasyon ve zulüm politikaları her geçen gün artan bir şekilde devam etmektedir. Çin, Doğu Türkistan’da sistemli olarak insan hakları ihlalleri yapmakta...

Yusuf SARINAY -
Ermeni Tehcirinin Sebepleri
Bazı çevreler tarihi olayları; belli bir sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirerek, kendi içinde tutarlılığı olan bir bütün olarak ele almak yerine, Ermenilerin işlerine gelen argümanları çekip çıkardıkları bir bilgi ambarı olarak kullanmakta ve...

Orhan KAVUNCU -
Söğüt Ağabey: Nevzat Kösoğlu
Bir dönem ülkücü neslin ağabeyi, yetişmemizde büyük emeği olan canımız Nevzat Kösoğlu Hakka yürüdü...