• https://www.facebook.com/pages/Isparta-T%C3%BCrk-Oca%C4%9F%C4%B1/1565890796990196
  • https://twitter.com/IspTurkOcagi

" TÜRK OCAKLARI - KAMU YARARINA ÇALIŞIR DERNEK"    "Türk Ocağı, Türk’ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı,yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın.Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı." (1923 Kemal Atatürk )

Genel Başkandan
Türk Ocakları 42. Olağan Kurultayı Delegelerine,
24/04/2012

Türk Ocakları 42.  Olağan Kurultayı Delegelerine,

14 Nisan 2012 tarihinde Ankara’daki tarihî Türk  Ocağı binasında yapılan 42. Olağan Kurultayımız, siz değerli delegelerin katılımıyla şahsımın da içinde bulunduğu Yönetim Kurulu listesindeki heyeti önümüzdeki iki yıl süresince Türk Ocakları Genel Merkez yönetimi olarak seçmiştir. 17 Nisan Salı günü 18.00’de, Divan Başkanı Sayın Alaattin Korkmaz’ın başkanlığında Genel Merkezimizde yapılan toplantıda heyetimiz ittifakla, 16 yıl süreyle Türk Ocakları Genel Başkanlığını hasbî bir anlayışla ve büyük bir dirayet, gayret ve feragatle yöneten muhterem büyüğümüz Nuri Gürgür’ün Genel Başkanlığa devam etmesini teklif etmiştir. Sayın Nuri Gürgür, Türk Ocakları Genel Merkezi web sitesinde 18.04.2012 gününde Genel Sekreter Prof. Dr. Orhan Kavuncu’nun imzasıyla yayınlanan duyuruda açıklanan sebepler yüzünden sadece Merkez Yönetim Kurulu   üyesi  olarak göreve devam etmek arzusunu beyan etmiş, bunun üzerine yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerimiz, sizlerin verdiği yetkiye dayanarak Genel Başkanlık görevini şahsıma tevcih etmiştir. Bu vesile ile bütün delegelerimize heyetimize gösterdikleri itimattan, Yönetim Kurulu üyelerine de şahsıma  gösterdikleri teveccühten dolayı en kalbî şükranlarımı arz ederim. Muhterem büyüğümüz Nuri Gürgür’e Türk Ocaklarına ve Türk milletine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı en derin şükranlarımızı arz ederken kendisinin bundan sonra da bizlerden yardım ve  desteğini esirgemeyeceğinden emin olduğumu ifade etmek isterim.

Hepinizin bildiği gibi, 100. Yılını idrak eden Türk Ocakları; 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı devletinin çözülme ve yıkılma sürecinin ağır şartları altında bunaldığı, Türk milli varlığının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir ortamda millî bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ocağın kuruluş amacı, Müslüman milletlerin önemli bir direği olan Türklerin millî terbiye ve ilmî, içtimaî, iktisadî seviyelerinin ilerletilmesi ve yükseltilmesidir. Türk  Ocağının kuruluşundaki temel ilkelerinden biri de sosyal alanda kalarak siyaset ile uğraşmamak olarak  ilan edilmiştir. Türk Ocakları tarihten gelen bu temel görevini ve tavrını bugün de aynı şevk, gayret ve özenle sürdürmektedir.

Aziz Türk Ocaklılar,

Tarihimizden ve milletimizden aldığımız ilham ve güçle Türk Ocaklarının ikinci yüzyılında, Türk dünyasına, İslam âlemine ve bütün mazlum milletlere daha adil, daha müreffeh ve daha insanî bir dünyanın inşasında öncülük etmeyi, bunun esası olan medeniyet tasavvurumuzu ortaya koymayı yeni yüzyıldaki ülkümüz olarak ilan ediyoruz. Bu yolda hep birlikte şuur, azim, şevk ve heyecanla çalışacağımıza inancım tamdır. 
Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.

Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Genel Başkan978 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Puslu Yol Haritasının Şifreleri - 05/03/2015
Türkiye, 2000’li yıllarda çok önemli seçimler ve açılımlar yaşadı. 2009’da ilan edilen ve Habur fiyaskosuyla kesintiye uğrayan sözde “demokratik açılım” süreci, Türkiye’nin askerî bakımdan PKK’nın ayaklanma ve özerklik girişimine karşı başarılı...
“Yeni Türkiye” Nereye? - 07/02/2015
2015 yılının, pek çok açıdan kritik bir dönüm noktası olacağı, 2011 seçimlerinden sonra ayan beyan belli olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, bütün bu meselelerin ağırlaşarak karşımıza çıkacağına işaret etmiştik. Diğer meselelerimizin...
“Ama”Sız Kınamak, “Müstağrip”lerimiz Ve İslâm Dünyası - 16/01/2015
Merhum Cemil Meriç müstağripleri şöyle tarif ve tavsif ediyor: “Tanzimat'tan sonra Türk aydınına en çok yakışan sıfat: müstağrip. Edebiyatımız bir gölge-edebiyat; düşüncemiz bir gölge-düşünce. Üç edebî nevi itibarda: taklit...
İslâm Dünyası Ve Türkiye: Bir Seçeneğimiz Var - 16/01/2015
Türkiye ve İslâm dünyası büyük bir oyunun ortasında bir bunalım ve dönüşüm devrini yaşıyor. Sömürgecilik hareketleri sonrasında dikta rejimlerinin ve monraşilerin hüküm sürdüğü İslâm dünyası özellikle Soğuk Savaşın sona...
“Osmanlı Türkçesi Dersi”: Medeniyet Müktesebatımız Ve Geleceği İnş - 16/01/2015
Türkiye’nin baş döndürücü gündemine yeni ama eski bir madde daha eklendi: Osmanlı Türkçesi dersinin zorunlu olması. MHP milletvekili Sayın Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’nin kanun teklifinde Ortaokul ve liselerde Osmanlı Türkçesinin...
Ziya Gökalp'ı Anlamak Paneli Açış Konuşması - 16/01/2015
Aziz Ocaklılar, Bugün burada merhum Yahya Kemal Beyatlı’nın “… bir radyum olan beyni söndüğünden beri vatandaki ilimde karanlık vardır.” dediği Ziya Gökalp’i ölümünün 90. Yıldönümü vesilesiyle anmak üzere toplanmış bulunuyoruz...
Çözülme Değil Bütünleşme - 16/01/2015
Türkiye’nin 30 yılı aşkın bir süredir uğraştığı etnik bölücü terör belasının sona ermesi bu vatanı ve milleti seven herkesin ortak temennisidir. Başlangıcından bugüne kadar doğrularla yanlışların kolkola gittiği terörle mücadele...
"ÇÖZÜM SÜRECİ": NEREYE? - 30/11/2014
Türkiye’nin kanayan yarasını tedavi için 2009’dan bu yana sürdürülen müzakere süreci, Orta Doğu’nun yeniden şekillenmesi ve sürecinden, dolayısıyla içinde fiilen yaşamakta olduğumuz ancak biçimi, yöntemi ve uygulaması alışılagelmişin dışında olduğu..
Kıskaçtan Çıkış Yolu - 30/10/2014
2009’da “Demokratik açılım”, Habur fiyaskosunun ardından yapılan Oslo görüşmeleri ve 2012 yılının son günlerinde Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapıldığının açıklanmasıyla ilan edilen “çözüm süreci”… Kanayan bir yarayı, etnik fitneyi çözmek adına...
 Devamı